Financiƫle verantwoording

Rekening van baten en lasten over 2018 (in Euro)

Baten
Schenkingen 0
Inkomsten uit effecten 26.179

26.179
Lasten
Doelbestedingen 70.678
Beheerkosten 29.966
Algemene uitgaven 4.945
Vrijval toegekende subsidie 0

105.589
   
Exploitatie resultaat (79.410)
Koersresultaat effecten (98.490)
Saldo baten en lasten (177.900)