Doelstelling

De Sirtema Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen van haar revenuen aan algemeen nutbeogende instellingen zowel in Nederland als in het buitenland. De Sirtema Stichting tracht haar doelen voornamelijk te realiseren door het geven van herkenbare bijdragen aan doelen met een specifiek karakter waarmee ‘het verschil wordt gemaakt’. Het bestuur prefereert dit boven giften die slechts als marginale bijdragen in een grotere geldstroom vallen. Aanvragen die niet op uitnodiging van het bestuur zijn binnengekomen kunnen ongemotiveerd worden afgewezen.