Bestuur

Mevrouw F.J. Grovestins – voorzitter
P.J. van Duinen – penningmeester
R.E. Rogaar - bestuurslid
Mevrouw C.E.S. de Cock - bestuurslid
Mevrouw S. van Manen – secretaris

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Sirtema Stichting geen vergoeding.